Tenisová škola

Mini tennis Play and Stay

Deti, vo veku medzi 4-10 rokom, môžu od teraz spadnúť do sveta tenisu pomocou vzrušujúceho programu školy Tenis N.1, založenej na metodike PLAY & STAY, vydanou medzinárodnou tenisovou federáciou ITF.

Všestranná pohybová príprava je kombinovaná so špecializovanými tenisovými cvičeniami. Osvojovanie zručností prebieha v uvoľnenej atmosfére, aby dieťa malo radosť z napredovania. Ide o hru, kedy sa implicitne dieťa učí konkrétne koordinačné zručnosti potrebné na tenis. V metodike prihliadame na konkrétne vývinové fázy dieťaťa so špecifickými potrebami. Dieťa si v každej fáze učenia osvojuje zručnosti z oblastí: senzomotorickej koordinácie a základov tenisu. Deti plynulo prechádzajú jednotlivými fázami, pričom musia zvládnuť požiadavky konkrétneho obdobia.

Motivačný systém – ” Zaslúž si svoj postup “

Pravidlené mini turnajíky zabezpečujú motivujúcu atmosferu a deti vedia čo musia splniť nato aby sa dostali do vyššej triedy.